Įsigijus net ir pačius, atrodo, kokybiškiausius plastikinius langus ir jų montavimo darbus patikėjus specialistams, po kurio laiko langai ima ir nebeatlieka savo funkcijų tinkamai. Pro langus ima skverbtis vėjas ir šaltis, girdisi gatvės triukšmas, o šioms bėdoms pašalinti prireikia ir langų remonto. Todėl imame galvoti, kada buvo keisti langai ir ar jiems dar galioja garantinis aptarnavimas ir remontas. Tada išaiškėja, kad skirtingoms langų dalims buvo suteikta skirtinga garantija. Taigi, išsiaiškinkime, kokia garantija yra suteikiama plastikiniams langams ir jų dalims.

Kokia plastikinių langų garantija?

Plastikiniams langams suteikiama garantija gali priklausyti nuo to, ar langas buvo įsigytas pavienis ar kartu su montavimo / demontavimo paslaugomis. Turite įsidėmėti, kad garantija suteikiama tik tinkamai ir pagal atitinkamas taisykles sumontuotiems langams. Jei lango montavimo darbus atliekate pats, gali būti, kad garantija nebus suteikiama arba ji bus trumpesnė.

Paprastai plastikiniams langams garantija suteikiama tokia:

 • stiklo paketams – 5 metai;
 • aliuminėms dalims – 5 metai;
 • rankenoms, spynoms, lankstams ir t.t. – 2 metai;
 • dažų dangai – 5 metai;
 • lako dangai – 2 metai;
 • vidaus ir lauko palangėms, orlaidėms ir pan., taikomas jų gamintojo nustatytas kokybės garantijos terminas.

Garantinis laikotarpis kiekvienoje langų gamybos, pardavimo ir montavimo įmonėje gali skirtis. Gali būti, kad bus atliekamas garantinis reguliavimas tik vieną kartą, tačiau tikslesnės informacijos turėtumėte klausti savo langų gamintojo / pardavėjo. Taip pat gali būti, kad garantinio laikotarpio pradžia yra laikoma gaminių pagaminimo data, o ne pardavimo.

Turite žinoti, kad gamykliniu defektu laikoma:

 • langų profilių trūkiai;
 • armatūros ir varstymo mechanizmų rūdijimas;
 • pažeistas stiklo paketo hermetiškumas ir viduje atsiradęs rasojimas;
 • suprastėjęs sandarinimo tarpinių elastingumas.

Plastikiniai langai yra laikomi defektuotais, jeigu jie praranda savo savybes ar negali būti montuojami dėl:

 • netinkamo transportavimo;
 • blogos montavimo kokybės;
 • blogos pagaminimo kokybės;
 • netinkamos gaminio konstrukcijos, išskyrus atvejus, kai ji buvo parinkta užsakovo pageidavimu ir tai su juo buvo raštiškai suderinta.

Įsidėmėkite, kad plastikiniams langams garantija nėra suteikiama tais atvejais, kai langai buvo montuojami nesilaikant statybos techninio reglamento „STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimų ir taisyklių. Taip pat tais atvejais, kai plastikiniai langai ar jų dalys, pvz., profilis, stiklo paketas ir kt., buvo paveiktos termiškai, mechaniškai ar turėjo didesnes apkrovas, nei leidžiama.

Comments are disabled.